Molnár Ferenc - A csókok éjszakája

Könyvek:  Főkönyvmoly
Molnár Ferenc - A csókok éjszakája

Fülszöveg

Fülszöveg: A csókok éjszakája huszonöt novellát és jelenetet tartalmaz, a szerelem létélményének megannyi változatát. A színes történetek mindegyike bizonyság a XX. század sikerszerzőjének mély emberismeretére, elragadó stílusára és formaművészetére. A történetek, mint megannyi szerelemmozaik, a féltékenység, a reménytelen vágyakozás, az ifjúkor érzelmi ébredése, a csalódás, a magány, a férfiúi és női gyász, az érzelmi útkeresés és az izzó vágy őstípusait villantják föl.

Novelláról novellára haladva kijárjuk végül az érzelmek iskoláját, s ha oktatónk vagy a leckék elsőre kissé ódivatúaknak tűnnek is, bizonyítványunk mégis időtálló. Akár megértjük, akár kikacagjuk ugyanis e novellák loknis, cilinderes hőseit: a vágyhajhászó uraságot, a szerelmi életében társadalmilag is fölkapaszkodó banktisztviselőt, az elbocsátott szeretőt, a magát halálra álmodó zenészt, az egy fiókot mindig zárva tartó lánykát, vagy az elhagyott férjhez visszatérő és vissza nem térő feleségeket – minden történetben többé-kevésbé magunkra ismerhetünk, tanúságul arra, hogy az idők ugyan változnak, de a szerelem évszázadok múltán is ugyanaz marad.
Idézetek a könyvből:: A mi szívünk, fiam, nagyon arrogáns jószág.
Énnekem már régi véleményem, hogy férfi ne hallgasson a szívére, mert a szíve nem érdemli meg. Az igazi szív az asszonyok szíve. Az előtt respektusom van. Az ő szívük komoly intézmény, a mienk csak amolyan svindli. Rosszul sikerült utánzat, amelyből éppen a lényeg hiányzik.

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!