Mircea Eliade - Serampuri éjszakák

Könyvek:  Főkönyvmoly
Mircea Eliade - Serampuri éjszakák

Fülszöveg

Fülszöveg: 1976-ban a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban szűk novellaválogatás jelent meg Budapesten – mindössze ennyi, amit a magyar olvasó megismerhetett eddig a világhírű tudós, a két háború közötti román próza kimagasló képviselőjének művéből. Ezt a futó ismeretséget próbálja némileg elmélyíteni a Serampuri éjszakák, mintegy adalékul a szerző fantasztikus világlátásának érzékeltetéséhez.
A keleti mítosz személyes átéléssel hitelesített ismeretében és a román folklórban gyökerező sajátos fantasztikum az Eliadéé. Miként Aspect de mithe c. tanulmányában kifejtette: az archaikus ember tudata, miszerint a mítosz állandóan jelenlevő valóság, tehát mindaz, ami az idők kezdete óta történt, bármikor megismételhető, feloldhatatlan ellentétbe kerül a történelmi ember valóságtudatával. E két felfogás kibékíthetetlensége teremt írásaiban olyan fantasztikus helyzeteket, amelyekben hősei minduntalan régmúlt korok tér- és időélményeinek vannak alávetve, s a két világ törvényszerűségei között őrlődve oldódnak fel a végtelenségben.

A kötet három novellát tartalmaz: Serampuri éjszakák, A lányoknál és Cristina kisasszony.

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!