Seléndy Szabolcs-Biogazda-biokertész

Könyvek:  Főkönyvmoly
Seléndy Szabolcs-Biogazda-biokertész

Fülszöveg

Fülszöveg: A biogazdálkodás a természeteshez közeli életformák mü-
ködését segíti, saját hasznukra fordítva a természet önsza-
bályozását. A biológiai növényvédelemmel például tudato-
san alkalmazzuk a károsítók természetes ellenségeit, a ta-
lajmüveléshez nem használunk vegyi anyagokat, amelyek a
talaj é l ő l é n y e i t károsítják, a tápanyagokat komposzttal és
más szerves írágyákkal pótoljuk. A megtermett teljes ér-
t é k ű élelmiszerekhez pedig a konyhai e l ő k é s z í t é s során sem
adagolunk vegyszereket.
így - a biológiai módszerek segítségével - növényeink
újra bekapcsolódhatnak a természetes ökológiai láncba az
ember egészséges táplálkozásának szolgálatára és egészsé-
ges környezetének kialakítására.

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!