06 Peter Sowa A bio kertészkedés

Könyvek:  Főkönyvmoly
06 Peter Sowa A bio kertészkedés

Fülszöveg

Fülszöveg: A biokertészkedés elvei, irányzatai, módszerei


Magyarországon is é r d e k l ő d é s r e talált a bio-
lógiai gazdálkodás. Tanúskodnak e r r ő l az
é r d e k l ő d ő levelek, a megjelent biofüzetek,
a Kertészet és S z ő l é s z e t c. lapban hetente
m e g j e l e n ő tanácsok sora, a Biokultúra klub
életre hívása.
A vegyszer nélküli gazdálkodás Nyugat-
Európában már több mint ötvenéves tapaszta-
lattal bír. Elvei és módszerei alapján 12-féle
irányzat alakult ki, ezek leglényegesebb jel-
l e m z ő i t , alapelveit ismerhetjük meg e b b ő l a
f ü z e t b ő l .

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!