07 Gertrud Franck Növenytársitás az öngyógyitó veteményesben

Könyvek:  Főkönyvmoly
07 Gertrud Franck Növenytársitás az öngyógyitó veteményesben

Fülszöveg

Fülszöveg: Azt hiszem, a cím mindent elárul: növénytársítás a veteményesben, hogy az öngyógyító legyen

A s z e r z ő neve és módszere - ha újnak számít
is - már nem ismeretlen a hazai közönség
· e l ő t t . Az öngyógyító kiskert címü könyvével
osztatlan sikert aratott, tehát az eljárás - a
talajtakarásos termesztés, a soronként más-
más haszonnövénnyel beültetett veteményes
müvelésmódja - iránt igen nagy é r d e k l ő d é s t
keltett.
A szakemberek véleménye kötföldön is, ná-
lunk is, megoszlik a termesztésmód egyértel-
m
ű
e l ő n y e i r ő l . E l t é r ő talaj- és éghajlati adott-
ságok mellett bizonyára a tapasztalatok is el-
t é r ő e k lesznek. Bizonyosságot azonban csak
az szerezhet, aki - a módosító t é n y e z ő k e t
is szem e l ő t t tartva - kipróbálja a felületi
komposztálás és a sorváltós növénytársítás
e füzetben ajánlott módszerét.

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!