08 Györffy-Sándor-A-bioveteményes-társnövényei

Könyvek:  Főkönyvmoly
08 Györffy-Sándor-A-bioveteményes-társnövényei

Fülszöveg

Fülszöveg: Növények társítása a veteményesben

A k e r t é s z k e d ő ember gyakran kerül a b ő s é g
zavarába, kicsinek bizonyul a kert növényei
számára. Mégis, azt javasoljuk, hogy sok-
féle, sokfajta zöldségfélét termesszen, mert
így állandóan és igen változatos módon elé-
gítheti ki a család zöldségszükségletét. Olyan
zöldségfajokat is ajánlunk ebben a füzetben,
a m i t ő l e l ő s z ö r talán idegenkedik, de érdemes
kipróbálni, kísérletezni velük. A sokféle zöld-
ségnövényt azonban csak úgy lehet eredmé-·
nyesen termeszteni, ha tekintettel vagyunk az
egyes növényfajok más növényfajok iránti
érzékenységére.
A növények között élve figyeljük meg a köl-
csönhatásokat, jegyezzük fel tapasztalatain-
kat és osszuk meg k e r t é s z k e d ő társainkkal.

Vélemény, idézetek

Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!